Ovih dana provodi se akcija čišćenja nepropisno odbačenog otpada koji su neodgovorni počinitelji odbacili u šumske predjele općine Sibinj na relaciji županijske ceste prema naselju Jakačina Mala (relacija Dugovac). Djelatnici općine u tri dana su prikupili više prikolica raznovrsnog otpada koji će se propisno zbrinuti.I ovim putem obavještavaju sve mještane da je Općina uspostavila sustav zaprimanja obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu i evidentiranju lokacija odbačenog otpada kojim možete prijaviti putem općinsk internet stranice sibinj.hr

Apeliraju na sve mještane i ovim putem da je strogo zabranjeno odlagati bilo kakvu vrstu otpada na javne površine.Osoba koja se zatekne da odlaže otpad bit će kažnjena sukladno Odluci o komunalnom otpadu te ovim putem mole sve one koji vide takve osobe da ih upozore,uslikaju te prijave putem internet stranice sibinj.hr ili osobno u općinu Sibinj.

Općina Sibinj u posljednje tri godine mnogo je uložila u zaštitu okoliša i smanjivanju otpada na svom području.Tako su svakom domaćinstvu osigurali kante za papir i plastiku, postavili su 9 zelenih otoka za razvrstavanje otpada, nabavili mobilno reciklažno dvorište... proveli niz edukacija kratkim letcima po svim domaćinstvima.

Mnogo je učinjeno, ali isto tako planiraju još mnogo toga učiniti kako bi spriječili ovakvo ponašanje neodgovornih osoba. Nakon što se završi sa ovim čišćenjem u istom predjelu postavit će se table sa zabranom odlaganja otpada.
 

Izvor: Općina Sibinj