Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom RH te Planu gospodarenja otpadom općine Sibinj, kupljeno je 1550 kanti za plastiku zapremnine 120 l .Obveza je to općine a sve sukladno Zakonu o otpadu tako da će se posude podijeliti svim domaćinstvima u općini Sibinj koji su cjelogodišnji korisnici. U narednom periodu djelatnici općine će razdijeliti posude po kućama, a obveza vlasnika kućanstva će biti da potpiše Izjavu o preuzimanju posude za posude kao i da pripremi svoj OIB.
Nastavak je ovo ulaganja u sprečavanje nastanka otpada ,izdvajanje korisnig otpada te zaštitu okoliša na području općine jer su već kupili i osigurali kante za papir kao i 9 zelenih otoka po svim naseljima.Sljedeći korak općine Sibinj bit će i nabava mobilnog reciklažnog dvorišta kojeg su i po Zakonu dužni imati.