Gradsko vijeće Grada Slavonskog Broda je na 3. sjednici, održanoj 14. srpnja 2017. godine, donijelo Odluku o izboru članova i zamjenika članova Savjeta mladih Grada Slavonskog Broda. U Savjet mladih izabrano je jedanaest članova, a to su;Laura Vegeš, Damjan Golubičić, Dominik Berbić, Damjan Kovačević, Marta Zečević, Iva Došlić, Bruno Bašić, Marijan Opačak, Katarina Bubalo, Matija Bule i Iris Ferhatović.

Na današnjoj konstituirajućoj sjednici za predsjednicu Savjeta mladih u prvoj polovici mandata izabrana je Marta Zečević, a za njezinu zamjenicu Iris Ferhatović. U drugoj polovici mandata funkciju predsjednice Savjeta mladih preuzet će Iris Ferhatović, dok će Marta Zečević postati njena zamjenica. Glavni cilj svih aktivnosti Savjeta mladih i dalje će biti aktivno uključivanje mladih u donošenje odluka koje će olakšati rješavanje njihovih svakodnevnih problema te pomoći u ostvarivanju njihova boljeg položaja u lokalnoj zajednici. 

Izvor: Grad Slavonski Brod