U Slavonskom Brodu traju radovi na obnovi i rekonstrukciji zgrade muzejskog Magistrata, u kojoj će napokon biti stalni postav sa svim muzejskim zbirkama.

Naime, Muzej brodskog Posavlja je punih 25 godina bio jedini u Hrvatskoj bez stalnog postava. Vrijednost radova je 3,3 milijuna kuna, a financiraju se iz sredstava Ministarstva kulture, Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, te Brodsko-posavske županije.  

Izvor: Lokalni.vecernji.hr