Dana 25. travnja 2019. godine na snagu su stupili Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji (»Narodne novine«, br.153/13., 20/17., 39/19.) te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, br. 153/13., 65/17., 114/18., 39/19).

Naime, novim Zakonom o gradnji i prostornom uređenju ubrzat će se investiranje, cijeli postupak će biti transparentniji, smanjit će se broj procedura, sustav će biti digitaliziran, a dokumenti će se preko ovlaštenog projektanta dostavljati u digitalnom obliku.

Najvažnije promjene koje predviđaju Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o gradnji te Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prostornom uređenju su:

Izrada projekata u obliku elektroničkog zapisa s elektroničkim potpisom
Smanjivanje broja koraka za investitora s obzirom na to da zahtjeve za izdavanje posebnih uvjeta više neće predavati pojedinačno javnopravnim tijelima, nego utvrđivanje posebnih uvjeta projektant traži putem upravnog tijela, a zatim nadležno upravno tijelo putem aplikacije eKonferencija traži uvjete od javnopravnih tijela
Nastavno na prethodno, potvrde glavnog projekta ishode se u postupku izdavanja građevinske dozvole, za razliku od dosadašnjeg načina gdje je investitor prije predaje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole ishodio potvrde na glavni projekt od svakog javnopravnog tijela posebno
Uspostavlja se elektronički način komunikacije između projektanta, upravnog tijela i drugih javnopravnih tijela
Uvodi se elektronička oglasna ploča za sklopu programa eDozvola, a u svrhu obavještavanja javnosti i zainteresirane javnosti o postupcima
Uvodi se GML formata kao standardni format za dostavu i razmjenu prostornih podataka
Mogućnost podnošenja zahtjeva/dokumentacije u elektronskom obliku
Ovim putem želimo skrenuti pažnju građana na obvezu postupanja u skladu s izmjenama i dopunama navedenih Zakona.

Pročišćeni tekstovi zakona:

Zakon o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19)

Zakon o prostornom uređenju (NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19)