Nastavljaju se radovi na postavljanju nove javne rasvjete na području grada. Popisu lokacija s novom javnom rasvjetom od danas se pridružuje i Plitvička ulica, u kojoj se obavljaju radovi na postavljanju novih rasvjetnih tijela.
Riječ je o sedam novih stupova javne rasvjete u dužini od ukupno 210 metara. Uz uštedu na potrošnji električne energije, nova energetski učinkovita javna rasvjeta svakako će povećati razinu sigurnosti svih sudionika prometa na ovoj lokaciji.