Statistički prikaz procesuiranih policijskih službenika od 01.01.2012.-30.12.2015. zbog težih povreda službene dužnosti propisanih člankom 96. Zakona o policiji a koje mogu imati obilježja korupcije ( nezakonit rad ili propuštanje poduzimanja mjera i radnji na koje je službenik ovlašten radi sprječavanja nezakonitosti, zlouporaba položaja u službi ili izvan sluŽbe ili prekoračenje ovlasti u službi, odavanje službenih podataka neovlaštenim osobama, nedolično ponašanje u službi ili izvan službe kada šteti ugledu policije, neovlašteno ili nenamjensko korištenje sredstava Ministarstva.)
U 2012. godini procesuirano je 35 policijska službenika te je od toga izrečeno - 23 prestanka državne službe, 1 oslobođenje, 3 druge mjere (novčana kazna, uvjet) , 4 postupka su obustavljena, 4 postupka u tijeku. U 2013. godini procesuirano je 38 policijskih službenika te je od toga izrečeno - 15 prestanaka, 6 oslobođenja, 10 druge mjere, 2 obustave, 5 postupaka u tijeku. U 2014. procesuirano je 28 pol. sluŽbenika te je od toga izreöeno — 9 prestanaka, 3 oslobodenja, 4 druge mjere, 4 obustave, 8 postupaka u tijeku. U 2015. godini procesuirano je 53 pol. službenika te je od toga izrečeno— 9 prestanaka, 7 oslobođenja, 14 drugih mjera i 23 su postupka u tijeku
Ukupno u razdoblju od 2012.-2015. godine za teške povrede službene dužnosti s obilježjima korupcije Disciplinski sudovi MUP-a procesuirali su 154 policijska službenika te je od toga za 56 policijskih službenika izrečen prestanak državne službe, 17 pol. službenika je oslobodeno, za 31. službenika su izrečene druge mjere, 10 postupaka je obustavljeno, dok je za 40 pol. službenika postupak u tijeku.

„U razdoblju od 4 godine 154 policijska službenika su samo u segmentu koruptivnih i kaznenih djela bili procesuirani, od toga je 56 izgubilo posao, 17 je oslobođeno, dok su svi ostali dobili kazne temeljem odluka Stegovnog suda. Ovo su podaci kako bi se znalo radi Unutarnja kontrola unutar Ministarstva obavlja posao ili ne, a redovito se postupa po tom pitanju. Cilj je da policija u ovom segmentu bude itekako sankcionirana i ovo nitko nije radio sa strane nego je policija sama čistila svoje redove", rekao je danas u Slavonskom Brodu ministar unutarnjih poslova Ranko Ostojić.