Izborima za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP pristupilo je 621 od 850 ili 73,06% članova Županijske organizacije SDP Brodsko-posavske županije koji imaju pravo glasa. Važećih listića bilo je 614 ili 98,87%, a nevačih 7 listića ili 1,13%.

Prebrojavanjem glasačkih listića utvrđeni su sljedeći rezultati glasovanja:
Jozefina Birindžić – 60 glasova ili 9,66%.
Nikola Božić – 23 glasova ili 3,70%.
Ivan Guberac – 40 glasova ili 6,44%.
Marina Opačak Bilić – 491 glasova ili 79,07%.

Izborna komisija je utvrdila daje za predsjednika/cu Županijske organizacije SDP Brodskoposavske županije izabrana Marina Opačak Bilić. Za potpredsjednike su izabrani Vinko Grgić i Ivan Dorić.

Foto: Radio Nova Gradiška