Nakon izbora za članove i članice Vijeća mjesnih odbora na području grada Slavonskoga Broda, održanih 20. svibnja 2018. godine, danas je održano i preostalih osam konstituirajućih sjednica Vijeća mjesnih odbora. Tako je novi predsjednik Vijeća mjesnog odbora "Josip Rimac" Marinko Bilić s kandidacijske liste Mirko Duspara- nezavisni, dok je njegov zamjenik Nikola Destanović sa iste liste.

Za predsjednika Vijeća mjesnog odbora "Jelas" izabran je Andrija Bašić, dok je njegov zamjenik Marko Jurić, obojica sa kandidacijske liste Mirko Duspara- nezavisni.
Predsjednik Vijeća mjesnog odbora "Budainka" je Ivica Rašić s kandidacijske liste Mirko Duspara-nezavisni, kao i njegova zamjenica Ivanka Radoš.
Na čelu mjesnog odbora "Brodski Varoš" u sljedeće četiri godine bit će Tomislav Tekić sa zamjenicom Anamarijom Vukelić (HDZ/HSP).Predsjednik Vijeća mjesnog odbora "Zrinski Frankopan" je Slavko Jurković, dok je za njegovog zamjenika izabran Viktor Matković, obojica s kandidacijske liste HDZ/HSP. Novi predsjednik Vijeća mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“ je Tonček Josip sa kandidacijske liste Mirko Duspara-nezavisni, jednako kao i njegova zamjenica Katarina Bubalo.

Vijeća mjesnih odbora „Brodsko Vinogorje“ i „Dr. Ante Starčević“ danas nisu konstituirana, a nova konstituirajuća sjednica bit će sazvana u zakonskom roku.