Gradska uprava Slavonski Brod u svibnju se, nakon objave Javnog poziva kojeg je objavio Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, prijavila sa zahtjevom za sufinanciranje gradnje punionice vozila na električnu energiju 2019. godine. Opravdani troškovi projekta iznose 360.700,00 kuna, a Gradu su odobrena sredstva za sufinanciranje projekta poticanja energetske učinkovitosti u prometu u iznosu do 144.280,00 kuna što je maksimalni iznos koji ne smije prelaziti 40% opravdanih troškova projekta. Grad će osigurati preostali iznos financijskih sredstava potreban za realizaciju. Lokacija za gradnju predviđene punionice bit će u Vukovarskoj ulici, uz već postojeću punionicu. Na lokaciji se već nalazi priključak, koji će se koristiti za napajanje novoprojektirane građevine.

Utvrđeno je da će se projektom ostvariti ušteda energije te da će se smanjiti emisija stakleničkih plinova i ostalih štetnih tvari.