Grad Slavonski Brod financira ljetovanje u Starom Gradu na otoku Hvaru za učenike osnovnih škola u organizaciju „Brod-turista“ Slavonski Brod.

Pravo na besplatno ljetovanje mogu ostvariti učenici s područja Slavonskog Broda:

- Iz obitelji korisnika prava na zajamčenu minimalnu naknadu
- Iz obitelji koja zadovoljava kriterij gradskog uvjeta prihoda
- Učenik koji zadovoljava poseban uvjet (obitelj većim brojem djece, učenici smješteni u udomiteljsku obitelj, ustanovu ili Sklonište za žrtve nasilja u obitelji, učenici s iznimnim školskim uspjehom i iznimnim vladanjem)

Prijave se dostavljaju na propisanom obrascu u Pisarnicu Gradske uprave, Vukovarska 1 Slavonski Brod, a rok za podnošenje prijava je 30.svibnja 2018.godine.