U sklopu radova predviđenih Programom gradnje za 2016. godinu, početkom tjedna asfaltirana je pješačka staza u Ulici Ive Vojnovića. Osim u dijelu Ulice Ive Vojnovića, projektom je predviđena izgradnja pješačke staze i u dijelu Ulice Sv. Franje do raskrižja s Ulicom Hanibala Lucića. Radovi ukupne vrijednosti 120.205,00 kuna izvode se u dužini od 240 metara.

Krajem proteklog tjedna na ovoj lokaciji započeli su i radovi na sanaciji ceste oštećene za vrijeme izrazito visokog vodostaja Save u svibnju 2014. godine, za što je Vlada RH odobrila financijska sredstva.