Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije osnovalo je fond sa 120 milijuna kuna za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova. Čak 8,6 milijuna kuna bespovratne potpore namijenjeno je području Brodsko-posavske županije.

Tim povodom zamjenici župana Brodsko-posavske županije Damir Mirković i Stjepan Bošnjaković i direktorica CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije Mirela Brechelmacher, danas, 29. rujna 2017. godine, organizirali su prezentaciju natječaja kako bi upoznali javnost s ovom novom mogućnosti pružanje financijske pomoći jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave u pripremi i izradi projektne i tehničke dokumentacije za lokalne razvojne projekte. Kao gost na prezentaciji, nazočio je i Dragan Jelić, pomoćnik ministrice Regionalnog razvoja i fondova Europske unije

„Ministarstvo regionalnog razvoja fondova Europske unije osim što rukovodi Operativnim programima za konkurentnosti i koheziju, vrijednim preko 6 milijardi eura, iz nacionalnih sredstava sufinanciramo rad za projekte na razini jedinica lokalne uprave i samouprave, radi ravnomjernog regionalnog razvoja. Jedan od novih projekata koji smo proveli je sufinanciranje dokumentacije za pripremu projekata, koji će se kasnije prijaviti ili kroz ESI fondove ili na nacionalna sredstva. Uvidjeli smo kako općinama još uvijek nedostaju sredstva za kvalitetne projekte, koji bi nama bila baza za operativne projekte za sadašnje i buduće financijsko razdoblje. Odlučili smo sa 120,000.000 kuna kroz naredne četiri godine, pomoći općinama, gradovima i županijama pri pripremi projekata iz društvene i komunalne infrastrukture te mogu dobiti do 95% sredstava za izradbu projektne dokumentacije. Ovime želimo dobiti što više kvalitetnih projekata, kako bi povukli novac koji imamo na raspolaganju. Za prijavu projekata, prije svega, moraju biti riješeni imovinsko- pravni odnosi, potrebna je sva tehnička dokumentacija i građanska dozvola, a to se sve ovim projektom sufinancira. Nakon toga slijedi čekanje projekata, gdje se oni prijaviti. Što znači da općine bez nekakvog velikog učešća, mogu imati dosta kvalitetne projekte, koje mogu odmah prijaviti ili čekati neki novi natječaj“, rekao je Dragan Jelić, pomoćnik ministrice Regionalnog razvoja i fondova Europske unije.

Sve informacije i dokumentacija mogu se naći na Internet stranicama CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije (www.ctr.hr). Poziv za iskazivanje interesa za sufinanciranje komunalnih i socijalnih projekata otvoren je do 31. listopada 2017. godine, i to za jedinice lokalne samouprave razvrstane u I., II. i III. skupinu prema stupnju razvijenosti i jedinice područne (regionalne) samouprave razvrstane u I. i II. skupinu, a zahtjevi se podnose na adresu CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije (Trg pobjede 26a, 35000 Slavonski Brod).

„Brodsko- posavska županija svakodnevno je u suradnji s Razvojnom agencijom BPŽ, koja radi na pripremi i provedbi projekata. Ono što valja naglasiti je da je ovaj natječaj koji je otvoren vrlo vrijedan za sve jedinice lokalne uprave i samouprave, jer su to sredstva koja su namijenjena financiranju pripreme projektne dokumentacije za razvojne projekte. Brodsko- posavska županija trenutno radi na pripremi četiri nova projekta, a koje će biti moguće prijaviti po ovom natječaju. Uglavnom će to biti projekti iz područja zdravstva i područja obrazovanja. Također ćemo krenuti u realizaciju SIMED centra, Zavoda za hitnu medicinu. On predstavlja simulacijsko- edukativni centar za Jugoistočnu Europu, koji će biti izgrađen pored Doma zdravlja u Slavonskom Brodu. Jednako tako smo u pripremi mikrobiološkog laboratorija i dnevne onkologije bolnice Slavonski Brod. Treći projekt koji je u planu, je nadogradnja odjela ginekologije, Opće bolnice Nova Gradiška. Četvrti projekt koji je u pripremi je edukativno- demonstracijski centar, koji će zajedno s Brodsko- posavskom županijom realizirati industrijsko- obrtnička škola u Slavonskom Brodu.Svi projekti su razvojnog karaktera te će uvelike doprinijeti kvalitetnije životu u BPŽ. Vrijednost bespovratnih sredstava za ova četiri projekta bit će ukupno 2 milijuna kuna", rekao je Damir Mirković, zamjenik župana Brodsko-posavske županije.

Poziv se odnosi na ulaganja u komunalnu infrastrukturu (nerazvrstane ceste, županijske ceste, nogostupe, klizišta, biciklističke staze, lokalne vodovodne i kanalizacijske mreže, toplovode, male elektrane, infrastrukturne objekte u svrhu jačanja turističke ponude (šetnice, poučne staze, vidikovci, žičare) i socijalnu infrastrukturu (objekti osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokoškolskog obrazovanja, objekti predškolskog odgoja, učenički domovi, hospiciji, objekti zdravstvene namjene, domovi umirovljenika, kulturni centri, domovi kulture, vatrogasni domovi i ostali objekti javne namjene koji su na raspolaganju široj lokalnoj zajednici).

„U projektu Centar za tehnološki razvoj ima jednu posebnu ulogu. Ovo je prvi puta da smo na tragu decentralizacije funkcija koje se spuštaju s razine Ministarstva regionalnog razvoja na regionalne koordinatore. U Republici Hrvatskoj je ukupno 21 koordinator te ćemo pokazati što smo do sada naučili, kako ćemo informirati naše potencijalne prijavitelje, općine i gradove u našoj županiji. Očekujemo ispred svake općine barem jedan projekt, tako da će u listopadu biti vrlo dinamično i gužva u CTR-u., rekla je Mirela Brechelmacher, direktorica CTR – Razvojne agencije Brodsko-posavske županije.

Najviši udjel Ministarstva u sufinanciranju projektne dokumentacije iznosi 95 % ukupno prihvatljivih troškova za projekte s područja I. skupine jedinica lokalne samouprave, 90 % za projekte s područja II. skupine te 85 % za projekte s područja III. skupine. Najviši iznos sredstava koji se može dodijeliti po podnositelju iznosi 1.000.000,00 kuna s PDV-om ukoliko je podnositelj općina ili grad, odnosno 2.000.000,00 kuna s PDV-om za županije. Neovisno o korisniku i području provedbe projekta vrijednost zahtjeva za dodjelu sredstava po pojedinačnom projektu ne smije biti manja od 100.000,00 kuna.
„Sigurno da smo zadovoljni ovim projektom, jer su sva financiranja potrebne dokumentacije za izradbu i prijavu projekta, išla iz proračuna lokalne samouprave. Na ovaj način, sa svim onim uspješnim što radi CTR, uspijevamo se prijaviti za financiranje svih projekata koja su potrebni na ovom području. Na području općine Garčin u pripremi su dovršetak radova javne rasvjete te projekt izgradnje sportskog doma u općini Garčin“, rekao je Mato Grgić, načelnik općine Garčin. 

Izvor: CTR

Foto: CTR