Programi i radovi iza kojih stoji gradski Ogranak Matice Hrvatske važni su ne samo za grad Slavonski Brod, nego i za područje čitave županije što dokazuju objavljeni radovi s područja izdavačke djelatnosti, predavanja i stručni skupovi Ogranka koji su neizostavan dio događanja na području kulture.

Upravo zato Grad Slavonski Brod, u skladu s proračunskim mogućnostima, iz godine u godinu nastoji što više pomoći radu Ogranka. To dokazuje i podatak od gotovo 1,9 milijuna kuna koliko je u razdoblju od 2005. do 2014. godine izdvojeno iz gradskog proračuna za Ogranak Matice Hrvatske Slavonski Brod. Od toga se 186.417,00 kuna odnosi na sredstva koja je Ogranak zatražio zbog provođenja programa i izdavačke djelatnosti, dok je preostalim sredstvima financirana redovna djelatnost Ogranka. Istovremeno, posljednjih trinaest godina Ogranak svoju djelatnosti obavlja u gradskom prostoru na Trgu Stjepana Miletića bez naknade, a sve režijske troškove snosi Grad Slavonski Brod za što je do danas iz gradskog proračuna dodatno izdvojeno oko 500.000,00 kuna.

U 2014. godini iz gradskog proračuna je izdvojeno ukupno 475.745,00 za udruge s područja kulture, njihove projekte i manifestacije te izdavačku djelatnost. Od toga je Ogranak Matice Hrvatske dobio 129.080,00 kuna. Osim sredstava potrebnih za redovnu djelatnost Ogranka, koja su svake godine planirana gradskim proračunom, Grad redovno financira programe Ogranka- poput onih vezanih uz manifestaciju „U svijetu bajki Ivane Brlić-Mažuranić“ – kroz programe javnih potreba u kulturi.

Ipak, pojedini lokalni mediji su prenijeli informaciju kako je Ogranak bio primoran ukinuti institut profesionalnog tajnika zbog odluke Gradskog vijeća Grada Slavonskog Broda kojom su Matici smanjenja potrebna sredstava za rad. Djelatnost Ogranka ne financira se samo proračunskim sredstvima Grada. To dokazuju i primjeri ogranaka Matice Hrvatske u drugim gradovima, u čijem financiranju redovno sudjeluju županije, općine te ministarstva. Tako je i u financiranju programa i projekata Ogranka Matice Hrvatske u Slavonskom Brodu predviđeno sudjelovanje Brodsko-posavske županije, dok dio prihoda Ogranak dobiva i od izdavačke djelatnosti te članarine svojih članova. No, unatoč ovako predviđenom modelu financiranja njegove djelatnosti, Grad već godinama snosi gotovo sve troškove vezane uz rad Ogranka.

U posljednjih deset godina iz gradskog je proračuna za Ogranak Matice Hrvatske Slavonski Brod izdvojeno preko 2,3 milijuna kuna. Ta sredstva i više nego dovoljno dokazuju da Grad potiče djelovanje Ogranka, te da unatoč značaju koji ima za područje čitave županije zapravo jedini financira njegovu djelatnost i programe.

Sufinanciranje Matice Hrvatske 2005.-2014.godina

Ugovor o ustupanju prostora u KKD "I.B.M." za odvijanje rada Matice Hrvatske