Slavonski Brod od 12. do 20. kolovoza 2017. postaje domaćin Svjetskih umjetničkih igara - World Art Games, koje okupljaju oko 70 umjetnika iz oko 35 zemalja. Ideja projekta je međusobno povezivanje umjetnika svih umjetničkih disciplina u jedinstvenu mrežu, radi predstavljanja umjetničkog postignuća svake države. Začetnik projekta je slikar Peter Weisz, koji je tu ideju 2008. godine autorski zaštitio utemeljivši Svjetske umjetničke igre (World Art Games – WAG).
Prve Svjetske umjetničke igre bile su održane u Umagu 2013. godine i okupile su oko 60 umjetnika u kategorijama slikarstva, kiparstva, keramike, glazbeno-scenske umjetnosti, filma, literarnih radova i dr.