Obiteljski koordinator - udruga za rau intervenciju u djetinjstvu organizira predavanje na temu: Sustav rane intervencije kao ulaganje u rani razvoj djece i inkluzivno društvo. Predavanje će se održati 11. lipnja s početkom u 17:00 sati u Gradskoj knjižnici, Trg Stjepana Miletića 12, Slavonski Brod.

Rana intervencija se definira kroz sve oblike poticanja orijentiranog prema djeci i savjetovanja orijentiranog prema roditeljima koji se primijenjuju kao izravne i neposredne posljedice nekog utvrđenog razvojnog rizika ili razvojne teškoće. Rana intervencija uključuje dijete kao i njegove roditelje, obitelj i širu socijalnu mrežu, a osnovni joj je cilj osnažiti razvoj i prevenirati neželjene posljedice.

Predavanje je namjenjeno roditeljima, stručnjacima, predstavnicima organizacija u koje su djeca s teškoćama uključena kao i donositeljima odluka u našoj lokalnoj zajednici.

Predavač je prof.dr.sc.Marta Ljubešić.
Marta Ljubešić rođena je 1949. u Zagrebu. Psihologiju je diplomirala (1972), magistrirala (1977) i doktorirala (1984) na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Poslijedoktorsko znanstveno usavršavanje obavila je kao stipendistica zaklade Alexander von Humboldt na Paedagogische Hochschule Heidleberg, Njemačka od 1986-1988. Od 1973. do danas zaposlena je na Odsjeku za logopediju na Edukacijsko- rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Predaje na preddiplomskom i diplomskom studiju Logopedije te na tri doktorska studija Sveučilišta u Zagrebu (Neuroznanost, Jezik i kognitivna neuroznanost i Psihologija). Objavila je više od 70 znanstvenih i 30 stručnih radova i dva sveučilišna priručnika.Uredila je dvije znanstvene monografije. 1995. pokrenula je Kabinet za ranu komunikaciju, a 2002. utemeljila je Laboratorij za razvojnu neurolongvistiku kao istraživačku jedinicu specijaliziranu za istraživanje predjezične i rane jezične komunikacije. Članstva: International Society on Early Intervention (ISEI), German-speaking Association for Infant Mental Health (GAIMH), Hrvatsko psihološko društvo, Hrvatsko logopedsko društvo, Hrvatska udruga za ranu intervenciju u djetinjstvu (predsjednica).