U petak 10. kolovoza proslavlja se blagdan sv. Lovre, zaštitnika groblja i grobljanske kapele u Slavonskom Brodu. Svečana blagdanska misa je toga dana u 8.30 sati pred mrtvačnicom, a predvodi je fra Domagoj Šimunović iz brodskoga Franjevačkoga samostana. Na kraju mise, prije pojedinačnog blagoslova grobova, slijedi ophod i zajednička molitva u kapeli pred novom Svečevom slikom, koja će do tada biti postavljena, te kod svećeničke grobnice. Mogućnost pojedinačnoga blagoslova grobova je do 11 sati te popodne od 17 do 19 sati.