Moto klub "BROD" iz Slavonskog Broda organizira u subotu 14. listopada 9. Pečenkijadu, natjecanje u pečenju pečenki. Natjecateljske ekipe mogu činiti članovi moto klubova, moto skupina i ostali građani koji prihvaćaju propozicije koje postavi organizator.  Natjecanje i druženje će se kao i do sada odvijati na prostoru ŠRC"POLOJ" oko klupskih prostorija MK "Brod". Organizator će osigurati mjesto i drva za sve natjecateljske ekipe.
MK BROD moli zainteresirane ekipe da se na vrijeme prijave kako bi se olakšala priprema samog događanja, a rok za prijave je zaključno sa 07.listopada 2017. Sve info. kao i prijave ekipa možete dobiti na telefon 098 26-34-34 Lorenc Robert (Lori)