Zbog pravičnosti prema većini poreznih obveznika koji utvrđuju i uplaćuju svoje porezne obveze točno i u zakonom propisanim rokovima Porezna uprava je odlučna u otkrivanju, dokazivanju, suzbijanju i sprječavanju prijevara u području PDV-a.

Ako u obavljanju svoje djelatnosti uočite bilo koji pokazatelj prijevarnih shema/transakcija, preporučujemo da ponovno ocijenite svoju ulogu u realizaciji takvih transakcija.

Potrebno je biti iznimno oprezan u sklapanju poslovnih odnosa iz rizičnih djelatnosti gdje je ponuda takva da je jedino razumno objašnjenje svih okolnosti transakcije kako je predobra da bi bila istinita i zakonita.

Potrebno je voditi računa da vas se namjerno ne dovede u transakcije koje su organizirane jedino kako bi se počinila prijevara u području PDV-a.

Morate paziti kako ne bi postali „žrtvom“ prevaranata. Potrudite se upoznati svojeg dobavljača, saznati povijest tvrtke ispred koje nastupa vlasnik/odgovorna osoba, provjerite PDV ID broj, provjerite ima li vaš dobavljač „fizičku“ adresu, jesu li cijene iznenađujuće niske i sl.
U nastavku su navedene prijevare iz različitih djelatnosti koje je otkrila Porezna uprava i koje trenutno predstavljaju područje visokog rizika vezano za zakonit obračun i uplatu PDV-a:

I. u djelatnosti trgovine na veliko

1. čeličnim armaturama i betonskim čelikom

u djelatnosti trgovine na veliko željeznom robom, instalacijskim materijalom i opremom, djelatnosti trgovine na veliko metalima i metalnim rudama, nespecijaliziranoj trgovini na veliko u dijelu koji se odnosi na čelične armature-betonski čelik:

- porezni obveznici stječu čelične armature iz drugih država članica
- ovako stečena dobra, odnosno stjecanje dobara se iskazuje u Prijavi PDV-a na poziciji pretporez od stjecanja dobara unutar EU, kao i na poziciji oporezivih transakcija stjecanja dobara unutar EU (dakle, +/- PDV = 0,00 kn)
- porezni obveznici - stjecatelji dobara iz EU isporučuju čelične armature na tržištu Republike Hrvatske, ispostavljaju račune na kojima iskazuju PDV po stopi od 25%
- svoju poreznu obvezu umanjuju putem ulaznih „fiktivnih računa“ ispostavljenih na približno isti iznos stjecanja od tuzemnih sudionika u prijevari
- transakcijama provedenim na ovaj način formiraju niže cijene za čelične armature od tržišnih cijena na prostoru Republike Hrvatske
- razliku između stvarnih tržišnih i prodajnih cijena, u pravilu isplaćuju u gotovini odgovornoj osobi ili osobi koja je ovlaštena za raspolaganjem novčanim sredstvima na računu društva.

2. šećerom

u djelatnosti proizvodnje i nespecijaliziranoj trgovini na veliko šećerom:

-od 1. siječnja 2017. godine na snagu je stupila odredba Zakona o porezu na dodanu vrijednost po kojoj je stopa PDV-a za isporuke bijelog šećera od trske i šećerne repe koji se na tržište stavlja u kristalnom obliku povećana sa 13% na 25%
- na teritoriju Republike Hrvatske kupuju veće količine šećera te prijavljuju isporuku u drugu državu članicu. Do navedene isporuke ne dolazi, šećer ostaje u Republici Hrvatskoj čime je zlouporabljen sustav PDV-a

- sudionici poreznih prijevara iz drugih država članica vrše prepakiravanje šećera nabavljenog u trećim zemljama, krivo ga deklariraju kao proizvod iz države članice i isporučuju na tržište Republike Hrvatske po znatno nižim cijenama.

3. tekstilom

u djelatnosti trgovine na veliko i malo tekstilom:

- nabava i prodaja tekstilnih proizvoda (majice, kape, rukavice i sl.) iz trećih zemalja, carinskim postupkom 42 pušta se u slobodan promet u drugoj državi članici bez obračuna PDV-a
- ovako stečena dobra, odnosno stjecanje dobara se iskazuje u Prijavi PDV-a na poziciji pretporez od stjecanja dobara unutar EU, kao i na poziciji oporezivih transakcija stjecanja dobara unutar EU (dakle, +/- PDV = 0,00 kn)
- porezni obveznici - stjecatelji dobara iz EU isporučuju tekstil na tržištu Republike Hrvatske, ispostavljaju račune na kojima iskazuju PDV po stopi od 25%
- svoju poreznu obvezu umanjuju putem ulaznih „fiktivnih računa“ ispostavljenih na približno isti iznos stjecanja od tuzemnih sudionika u prijevari
- roba se prodaje bez računa, plaća gotovinom, transakcije se ne evidentiraju u poslovnim knjigama čime se vrši zlouporaba poreznog sustava.


II. u djelatnosti trgovine na veliko i trgovine na malo

1. mobilnim uređajima

u djelatnosti nabave i prodaje mobilnih uređaja:

- u redovnim kontrolama drugih institucija pronađen je veći broj mobilnih uređaja bez popratne dokumentacije i podataka o vlasniku (nabava na crno)
- dio mobilnih uređaja ostaje u Republici Hrvatskoj, a dio se izvozi u treće zemlje, prodaje putem Internet portala specijaliziranih za online prodaju po nižim cijenama od tržišnih ili preporučenih od strane ovlaštenih distributera
- karakteristično za ovaj oblik prijevare je sudjelovanje većeg broja fizičkih osoba povezanih sa prijevarnim lancima kod različitih pojava/djelatnosti.

2. automobila

u djelatnosti nabave i prodaje automobila, naročito luksuznih rabljenih automobila:

- porezni obveznik nabavlja rabljene luksuzne automobile iz Europske unije
- automobile prodaje povezanom hrvatskom društvu uz veliku maržu
- na ispostavljenim računima iskazuje PDV po stopi od 25%
- povezano društvo primatelj računa za automobile koristi pravo odbitka pretporeza, traži povrat PDV-a i prodaje automobile drugom povezanom društvu u EU. U prijavi PDV-a iskazuje oslobođenu isporuku unutar EU
- ovo povezano društvo iz druge države članice isti ili sljedeći dan, prodaje automobile nazad u Republiku Hrvatsku povezanim društvima. Društva stjecatelji u Republici Hrvatskoj iskazuju u svojim prijavama stjecanje iz EU
- prilikom prodaje krajnjim kupcima u Republici Hrvatskoj ispostavljaju račune u vrijednosti koja je približno jednaka ili neznatno veća od stvarne nabavne cijene iskazane na ulaznim računima povezanog društva, prvog stjecatelja automobila iz EU
- u ovim prijevarnim transakcijama sva društva su povezana s osnove rodbinskih veza osnivača i odgovornih osoba. Sve radnje nakon prvog stjecanja se odvijaju bez stvarne isporuke automobila, automobili ne napuštaju teritorij Republike Hrvatske te se ne može koristiti oslobođenje PDV-a prilikom ispostavljanja računa povezanom društvu u drugu državu članicu.
- porezni obveznik koji je zaprimio ulazni račun sa cijenom automobila formiranom uz veliku maržu je u pravilu uredan porezni obveznik koji podmiruje svoje obveze prema drugim dobavljačima – povezanim društvima
- povezana društava nakon primljenih uplata podižu gotovinu koju koriste za podmirenje fiktivnih obveza
- također vrše plaćanja prema društvima u trećim zemljama bez valjanih dokaza o poslovnim događajima

Porezni obveznici koji namjerno sudjeluju u poreznim prijevarama i izbjegavaju plaćanja svojih poreznih obveza čine štetu za cijelo društvo.
Porezna uprava usko surađuje sa drugim institucijama Republike Hrvatske u prikupljanju različitih informacija s ciljem identifikacije poreznih obveznika koji svjesno sudjeluju u poreznim prijevarama.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti uočite bilo koji pokazatelj prijevarnih shema/transakcija, preporučujemo da ponovno ocijenite svoju ulogu u realizaciji takvih transakcija i da o tome informirate Poreznu upravu putem e-pošte preko linka „Prijava zlouporabe sustava PDV-a“. 

Izvor: Porezna uprava