U tijeku je testiranje sustava dojave za izmjerene koncentracije ozona koje prekoračuju prag obavješćivanja i prag upozorenja. U tu svrhu se na mjerni uređaj spaja generator visokih koncentracija ozona što će simulirati situaciju pojave visokih koncentracija ozona u atmosferi. Informacija o testiranju objavljena je i na stranicama Hrvatske agencije za okoliš i prirodu, a podatci testiranja će se poništiti.

Više informacija možete pogledati na poveznici Hrvatske agencije za okoliš i prirodu.

Izvor: Grad Slavonski Brod