Croatian Makers Liga je projekt kojeg provodi Institut za razvoj i inovativnost mladih – IRIM, koji je privatno financirana udruga, a svoj doprinos vide u mijenjanju mentalnog sklopa, prebacivanjem fokusa s prošlosti na sadašnjost i budućnost. Kao glavnu platformu za razvoj mladih i hvatanja koraka sa suvremenošću IRIM vidi robotiku i automatiku, koji su postali vrlo dostupni – tehnološke i financijske ulazne barijere su se izrazito smanjile, a taktilnost, izazovnost i brzina rezultata ih čine izuzetno atraktivnim didaktičkim alatom.

Robotika i automatika su idealni alati i za ulazak u svijet programiranja ('coding') i općenito STEM zanimanja u kojima je hrvatsko školstvo izrazito deficitarno. Najmlađi imaju ogroman potencijal u područjima robotike i automatike i kroz ovaj program želja je potaknuti ih da taj potencijal razvijaju od malih nogu.

Platforma na kojoj se odvija liga je edukacijski robot mBot (Bluetooth verzija) koja nudi vrlo jednostavan ulazak u svijet robotike, ali omogućava i naprednije korištenje.

Natjecanje je podijeljeno u dvije kategorije: 1.-5. i 6.- 8. razred osnovne škole. Natjecanja će se odvijati mjesečno, a prve discipline biti će: praćenje crte, pronalaženje izgubljenog prijatelja i izbjegavanje prepreka.

U ponedjeljak 21.3. s trajanjem od 16:00 do 18:30 sati u suradnji sa Connect-IT, Udrugom za za razvoj komunikacijsko-informacijskih tehnologija, održat će se radionica za mentore u našoj regiji. Radionica će se održati u ININ informatički inženjering d.o.o., Dr. Mile Budaka 1. , Slavonski Brod .

Više detalja potražite OVDJE

Foto: IRIM Facebook