Sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je u siječnju Fina podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u kojem se navodilo da ta tvrtka krajem prosinca 2017. imala neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju od 193 dana i ukupnom iznosu od četiri milijuna kuna.
Trgovački sud u Zagrebu donio je rješenje kojim se pokreće prethodni postupak radi utvrđivanja pretpostavki za otvaranje stečajnog postupka nad Pan - Tvornicom papira Zagreb, tvrtkom kojoj je osnivač i dugogodišnji direktor bio poduzetnik Marinko Mikulić, piše Poslovni.hr.

Sud je pritom pozivao zastupnike te tvrtke da u roku od osam dana dostave popis imovine i obaveza Pana s nešto više od četiri milijuna kuna utvrđenog duga.

Sudskim zaključkom za 15. svibnja zakazano je i ročište za očitovanje o prijedlogu za otvaranje stečajnoga postupka, a na koje su pozvani zastupnici te posrnule tvrtke, predstavnici Financijske agencije (Fine) i zastupnici Erste & Steiermarkische banke, Privredne banke Zagreb i Hrvatske poštanske banke.

Sudsko rješenje uslijedilo je nakon što je u siječnju Fina podnijela prijedlog za otvaranje stečajnog postupka u kojem se navodilo da ta tvrtka krajem prosinca 2017. imala neizvršene osnove za plaćanje u razdoblju od 193 dana i ukupnom iznosu od četiri milijuna kuna.

U tom prijedlogu Fine isticalo se da, prema dostavljenim podacima, tvrtka ima 118 zaposlenih, oročen novac i otvorene račune u tri komercijalne banke te da, osim toga, Fina ''ne raspolaže drugim podacima o imovini tog dužnika''.

Prijedlog za otvaranje stečaja Pan - Tvornice papira Zagreb uslijedio je nakon predstečajne nagodbe te tvrtke potvrđene u svibnju prošle godine u kojoj je 90,6 posto vjerovnika s ukupno više stotina milijuna kuna utvrđenih tražbina prihvatilo plan financijskog restrukturiranja.

U tom planu, potvrđenom kod Fine, prihvaćene su i značajni otpisi nagomilanih dugova te tvrtke prema vjerovnicima, odnosno otpis zateznih kamata i 30 posto glavnice duga nakon čega bi uslijedila otplata duga u 84 rate i to nakon godinu dana počeka od prihvaćanja predstečajne nagodbe.

Na taj način je tražbina Porezne uprave od te tvrtke u ukupnom iznosu od čak 31 milijun kuna bila ''srezana'' na 13,85 milijuna kuna, a slično su prošle i tri tražbine poduzeća u sklopu HEP-a u ukupnom iznosu od gotovo 36 milijuna kuna koje su bile smanjene na oko 21,5 milijun kuna.

Dugovanja Hrvatskim vodama, ali i zagrebačkoj Vodoopskrbi i odvodnji u ukupnom iznosu većem od 16 milijuna kuna bila su više nego prepolovljena, prihvaćenim planom financijskog restrukturiranja u predstečajnoj nagodbi taj je dug bio ''srezan'' na 6,8 milijuna kuna duga.

Kao najveći vjerovnici Pana - Tvornice papira Zagreb i s najvećim brojem glasova u prihvaćanju takvog plana restrukturiranja navedene su dvije povezane tvrtke – Pan papirna industrija Trgopromet d.d. u stečaju, registrirana u Đakovu koja je potraživala 371,4 milijuna kuna, ali i Pan papirna industrija Tvornica kartona i kartonske ambalaže d.o.o u Zagrebu koja je potraživala isti iznos, ali je registrirana na istoj zagrebačkoj adresi kao i ''krovna'' tvrtka Pan - Tvornica papira Zagreb.

Pan - Tvornica papira Zagreb, čiji je predsjednik uprave do kolovoza 2015. bio Marinko Mikulić, u medijima prozvan ''hrvatskim kraljem papira'' zapošljavala je gotovo 500 radnika i do 2012. ostvarivala dobit. No, već iduće godine iskazan je gubitak od gotovo 171 milijun kuna. Te 2013. ''krovna'' Pan - Papirna industrija je prema listi poreznih dužnika Ministarstva financija dugovala čak 151 milijun kuna.