Nezavisni sindikat Socijalna pravda uputio je javno priopćenje kojim se želi informirati javnost o novom kolektivnom ugovoru. Sindikat metalaca Hrvatske - industrijski sindikat potpisao je za radnice
i radnike Đuro Đaković Industrijska rješnja d.d. štetan kolektivni ugovor, s kojim radnici još uvijek nisu upoznati. Priopćenje donosimo u cijelosti:

Za radnice i radnike Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. štetan kolektivni ugovor Sindikat metalaca Hrvatske – industrijski sindikat potpisao je još 29. kolovoza 2018. godine, a da sada već ni jedanaest dana nakon potpisivanja istog, radnicama i radnicima nije na propisani način (Zakon o radu, Pravilnik o načinu objave kolektivnih ugovora) omogućeno da se upoznaju s njegovim sadržajem i posljedicama koje taj kolektivni ugovor ima za njihov radno-pravni i socijalno-ekonomski status, time i njihovih obitelji.

Najviše štetne posljedice koje prethodno navedeni kolektivni ugovor ima za radno-pravni i socijalno-ekonomski status radnica i radnika su:

– poslodavac samostalno donosi i mijenja koeficijente kojima su vrednovana radna mjesta i popis i opis poslova i radnih zadataka radnih mjesta, dakle plaću radnica i radnika;

– neiskorišteni sati rada u preraspodjeli se radnicama i radnicima, umjesto kao prekovremeni sati rada (dodatak 50%), obračunavaju i plaćaju kao redovni sati rada;

– radnice i radnici po osnovi dodatka za ukupni radni staž imaju od jedan do čak pet dana manje godišnjeg odmora u odnosu na broj dana koji su imali do sada;

– dodaci radnicama i radnicima za rad u drugoj smjeni, rad u trećoj smjeni (noću), prekovremeni rad, rad i neradni dan (subota), rad na blagdane i nedjeljom (dan tjednog odmora), rad na Uskrs, Božić i Novu Godinu se ne kumuliraju, nego se primjenjuje pojedini dodatak najpovoljniji za radnicu i radnika, što znači da će radnica ili radnik koji je do sada za, primjerice, sate prekovremenog rada noću tijekom subote i nedjelje imao kumulirajući dodatak 130%, od sada imati samo najpovoljniji dodatak 50%;

– dodaci radnicama i radnicima za rad u posebno teškim uvjetima se ne kumuliraju, nego se primjenjuje pojedini dodatak najpovoljniji za radnicu i radnika, što znači da će radnica ili radnik koji je do sada za, primjerice, sate rada na visini kao direktni proizvodni radnik – zavarivač imao kumulirajući dodatak 9%, od sada imati samo najpovoljniji dodatak 4%;

– plaća radnicama i radnicama, niti nakon pet godina, nije povećana, a istovremeno nisu utvrđeni ni model ni rokovi po kojem bi se i u kojima bi se plaća povećala u narednom razdoblju.

Štetne posljedice po radno-pravni i socijalno-ekonomski položaj radnica i radnika bile bi i veće da našom intervencijom nije izmijenjena odredba kolektivnog ugovora kojom bi osnovica za izračun otpremnine prilikom otkaza ugovora o radu bio iznos od 50% bruto plaće radnika ostvarene u zadnja tri mjeseca bez dodataka na plaću od 0,5% za svaku godinu ukupnog radnog staža.

Intenzivni pregovori pregovaračkih odbora sindikata (kojeg čine predstavnici reprezentativnih sindikata – Nezavisnog sindikata »Socijalna pravda« i Sindikata metalaca Hrvatske – industrijskog sindikata) i poslodavca o kolektivnom ugovoru u Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. vođeni su, očekivali smo u dobroj vjeri, tijekom mjeseca lipnja i mjeseca srpnja ove godine, nakon kojih su neusuglašena ostalo dvadeset i dva (ključna) članka, te poglavlja koja se odnose na plaću, zaštitu zdravlja i sigurnost na radu radnica i radnika i uvjete za rad sindikata.

Kako je tada važeći kolektivni ugovor u Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. isticao 28. kolovoza ove godine, a kolektivni pregovori nisu bili završeni i novi kolektivni ugovor nije bio usuglašen, predložili smo, koji prijedlog vrijedi još uvijek, dva moguća rješenja:

(i) nastavak pregovora o prethodno navedenim neusuglašenim odredbama i potpis Kolektivnog ugovora Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. nakon postizanja dogovora o prethodno navedenim neusuglašenim odredbama istog u razdoblju propisane (Zakon o radu) produžene primjene u trajanju od tri mjeseca (uz dodatnu mogućnost da zaštita zdravlja i sigurnost na radu radnica i radnika bude predmetom sklapanja posebnog kolektivnog ugovora);

(ii) potpis tako neusuglašenog Kolektivnog ugovora Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. pod uvjetom da se većina radnica i radnika Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. neposrednim tajnim glasovanjem izjasni da im je takav Kolektivni ugovor Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. prihvatljiv.

Niti jedan od naših prethodno navedenih prijedloga nije prihvaćen, nego nam je umjesto toga poslodavac ponudio da potpišemo tako neusuglašeni kolektivni ugovor.

Ponudu smo, iz razloga što neke od neusuglašenih odredbi kolektivnog ugovora značajno umanjuju postojeća prava radnica i radnika, neke unose nesigurnost u radno-pravni i gospodarsko-socijalni status radnica i radnika, a neke odredbe su čak protivne Zakonu o radu, Zakonu o reprezentativnosti udruga poslodavaca i sindikata, Ustavu Republike Hrvatske, Konvencijama Međunarodne organizacije rada i Europskoj socijalnoj povelji, ocijenili neprihvatljivom i, naravno, odbili, dok je istovremeno Sindikat metalaca Hrvatske – industrijski sindikat tako neusuglašen i za radnice i radnike štetan kolektivni ugovor popisao.

Svi su nam naši ostvareni kontakti sa svjetski uspješnim kompanijama u nastojanju da, prije svega s pozicije radnica i radnika, dođemo do saznanja o razlozima njihove uspješnosti potvrdili uzročno-posljedičnu vezu zadovoljstva radnica i radnika i uspješnosti kompanija, odnosno nezadovoljstva radnica i radnika i neuspješnosti kompanija – uspješne su uvijek samo kompanije koje imaju razinom utvrđenih prava i obveza zadovoljne, motivirane i lojalne radnice i radnike i koje sustavno rade na jačanju njihovog zadovoljstva i motivacije.

A potpisani za radno-pravni i socijalno-gospodarski status radnica i radnika Đuro Đaković Industrijska rješenja d.d. štetan kolektivni ugovor nedvojbeno je da neće za rezultat imati zadovoljne, motivirane i poslodavcu lojalne radnice i radnike. (time i zadržavanje najkvalitetnijih), veću proizvodnost, tržišno konkurentnog i poslovno uspješnog poslodavca.

Kompletan Kolektivni ugovor pogledajte OVDJE.