Općina Sibinj zapošljava 10 geronto domaćica na određeno vrijeme. Detalje natječaja možete pročitati OVDJE,