Tvrtka Stratus iz Nove Gradiške ovlašteni je Google partner na projektu Google Business View, nastalom kao poslovna nadogradnja već poznatog Gooogle Street View projekta, i upravo su turizam, ugostiteljstvo te srodne poslovne djelatnosti najčešći korisnici njihovih usluga. Glavna usluga koju tvrtka Stratus trenutačno nudi virtulana je fotografska šetnja 360 stupnjeva kao osnova za izradu svojevrsne Google vizit karte koja, osim samih fotografija objekta u vrlo visokoj rezoluciji, nudi i prezentaciju svih relevantnih informacija, te smještanje istih na najposjećeniju Internet tražilicu. No, to je tek sažetak te nove ponude on line prezentacije, a nešto više saznali smo u razgovoru s Dariom Konjićem, direktorom tvrtke Stratus.

Kako je nastao sam projekt?

U projekt Google Business View uključili smo se krajem 2015. godine. Od jedne zamisli moj tim i ja razvili smo u međuvremenu jedan dobar posao. Google je tražio pouzdane fotografe i na natječaj je aplicirao moj prijatelj, a nakon što je prošao intervju s Google administratorima stekli smo certifikat. Svakako treba napomenuti da su vrlo strogi Google uvjeti koje treba zadovoljiti već i kada je specifična fotografska oprema u pitanju i nije to baš jednostavno. Trenutačno smo u fazi da i sama agencija Stratus, a tu treba zadovoljiti brojne parametre, dobije certifikat. Za sada smo ovlašteni Google partneri. U timu imamo dva certificirana fotografa i tri prodajna predstavnika. Posebno bih pohvalio i našeg projekt menadžera Edina Fejzića i njegov tim u BiH, gdje je pilot projekt jako dobro prihvaćen. U dva mjeseca u samom glavnom gradu Sarajevu napravili smo 50-ak objekata koji su se uključili u ovaj projekt, što me posebno raduje.

Hoćete li proširivati svoje tržište i nove usluge?

Uskoro ćemo znati hoće li se i Grad Sarajevo pridružiti projektu za glavne turističke destinacije grada, jer sam sa čelnim ljudima Grada obavio sastanak. Oni jako pozitivno gledaju na ovaj projekt što me uistinu raduje i za svaku pohvalu je. Osim prostornog širenja na albansko i makedonsko tržište namjeravamo i nuditi sve veći broj usluga, u skladu s potrebama tržišta i razvojem tehnologija.

Koje su poslovne prednosti Google Business View projekta?

Google Business View (Google Street View za poslovanje) jedinstvena je reklama za sve poslovne prostore, bilo da je riječ o velikim hotelima, privatnim apartmanima, restoranima, trgovinama, tvrtkama… Svaki objekt se prezentira Street view tehnologijom koja uključuje virtualnu šetnju, 360 stupnjeva, fotografijama HDR kvalitete koju snimaju naši certificirani fotografi. Neovisno o tome posjeduje li klijent vlastitu web stranicu ili profil na društvenim mrežama (facebook, twitter…) Google Business View uslugom korisnik dobiva samostalni prostor (besplatni hosting) na Google pretraživaču sa istaknutim svim relevantnim podacima, svojevrsna Google vizit karta, poput lokacije, vrste usluge, radnog vremena kontakt informacijama – mail adresa, telefon… Kao primjer naveo bih jedan privatni parking u Sarajevu vlasnik koji je htio imati kvalitetnu reklamu. Napravili smo spomenutu Google vizitku sa svim potrebnim informacijama ali i navigaciju do parkinga, što je vrlo važno – kako doći do željene lokacije. Vlasnik parkinga je dobio izuzetnu reklamu na Google pretraživaču, na Google mapama i na društvenoj mreži Google+. Sve te virtualne šetnje, koje su naš glavni proizvod, od nedavno postavljamo i na facebook. Ako klijent već posjeduje vlastitu web stranicu i slično, Google Business View reklama se jednostavno putem linka dodaje postojećem sadržaju zaokružujući prezentaciju ponude. Prema statistikama svatko tko je dio projekta Google Business View poboljšao je poslovanje za čak 130 posto. Dakle, biti dijelom Google ponude vjerojatnost da netko upravo vaš objekt odabere povećava se za 130 posto.

Koji su Vam daljnji planovi i ciljevi u razvoju projekta?

Cilj nam je ovaj projekt podići na višu razinu. Naime, Google Business View nije zanimljiv samo malim i srednjim poslovnim subjektima već nosi potencijal koji je iskoristiv za promociju ukupne ponude destinacije u cjelini. Stoga je suradnja s jedinicama lokalne samouprave, a osobito s turističkim zajednicama logična i, rekao bih, već sada, a ne tek u nekoj budućnosti, neupitna. Ovisi, dakako, koliko vodeći ljudi u tom segmentu prepoznaju već spomenute, ali i moguće nove, mogućnosti za afirmaciju vlastitog prostora i djelatnosti putem novih tehnologija koje se neprekidno razvijaju i postavljaju nove marketinške standarde. Kontakti su već ostvareni i nakon prvih razgovora uvjeren sam da ćemo neki oblik suradnje realizirati. Živimo u vremenu u kojem je Internet postao dio nas, a toga su sve više svjesni ne samo poduzetnici već i institucije na kojima leži odgovornost razvoja svake zajednice. Promoviranjem destinacije kao cjeline u sinergiji s pojedinačnim marketinškim sadržajima stvara se preduvjet za prepoznavanje odredišta kao poželjnog i time generira daljnji razvoj. Možete imati sjajnu ponudu, ali ako ona ne dopire do ciljanog konzumenta niste napravili ništa. Google alat je tu svakako pri samom vrhu učinkovitosti. Morate biti prisutni svugdje i u svako duba i tada ćete otvoriti mogućnost plasmana vašeg proizvoda. Nasuprot mogućim učincima, ulaganja u Google Business View uslugu spadaju u kategoriju ne samo vrlo prihvatljivih već onih s najmanjim mogućim rizikom isplativosti. Riječ je o dugoročnom projektu i čim prije se uključite u njega i rezultati će prije biti vidljivi.

Zahvaljujemo Dariu Konjiću na razgovoru i svakako Vam preporučujemo facebook stranicu na kojoj možete doznati više o samom projektu Google Business View i tvrtki Stratus: https://www.facebook.com/googlebusinessviewstratus/


Ivica Vlašić