Nakon što je u svibnju 2014. Sava potopila Gunju i okolna sela, što je dovelo do najveće prirodne katastrofe u novijoj hrvatskoj povijesti, Hrvatske vode krenule su u modernizaciju lijevoobalnih savskih nasipa od Račinovaca do Nove Gradiške u ukupnoj duljini 172,43 kilometra, s ciljem prevencije i zaštite od poplava, javlja Glas Slavonije. Ukupna vrijednost projekta procijenjena je na 371.230.500 kuna, od čega bi EU sredstva iznosila 315.545.925 kuna. Postupak potpisivanja ugovora o dodjeli nepovratnih sredstava iz EU fondova je u tijeku.
- Projektom se predviđa realizacija hitne "no regret" mjere, odnosno izgradnja berme (ravnina koja prekida kosinu nasipa radi nje­gova pojačanja, nap. a.) uz zaobalnu nožicu nasipa. Namjena je ove građevine dodatno pozitivno opterećenje nožice nasipa i izdizanje puta što čini pozitivan utjecaj na ukupnu stabilnost nasipa. Berma omogućuje pristupanje nasipu teškoj mehanizaciji i u vrijeme obrane od poplava, a svojom težinom poboljšava stabilnost nožice i umanjuje mogućnost sloma nasipa zbog nestabilnosti temeljnog tla nasipa - pojašnjavaju u Hrvatskim vodama.

Radovi su krenuli u svibnju 2017., na treću godišnjicu poplava, na dvije najugroženije dionice nasipa - od državne granice s Republikom Srbijom do Crpne stanice Konjuša u Gunji (duljina oko 10,2 kilometra) u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dionici od Klakara do Ruščice (duljina oko 5 kilometara) u Brodsko-posavskoj županiji.
- Područje na kojem se provodi projekt zaštićeno je od poplava kontinuiranom linijom nasipa s prekidima na ušćima većih vodotoka (Zapadni lateralni kanal Biđ-bosutskog polja, Istočni lateralni kanal Jelas polja, Orljava, Rešetarica i Trnava). Uz navedene vodotoke, izgrađeni su usporni nasipi te su na taj način definirane prirodne funkcionalne cjeline (kazete) u zaobalju Save po kojima se odvija zaštita od poplava - ističu u Hrvatskim vodama. Završetak radova na tim dionicama očekuje se do kraja ove godine.
Nastavak realizacije projekta planiran je kroz četiri predmeta javne nabave, a svaki se sastoji od tri ili više grupa radova. U tijeku je provedba prvog od četiri planirana postupka javne nabave za dionice CS Konjuša - Topola na području Vukovarsko-srijemske županije te Jaruge - Svilaj i Zadubravlje - Klakar - Ruščica u Brodsko-posavskoj županiji. Ukupna duljina je oko 52,6 kilometara, a procijenjena vrijednost nabave iznosi 94,6 milijuna kuna. Ugovoreni su radovi na dionici Jaruge - Svilaj i na dionici Zadubravlje - Klakar - Ruščica, ovih su dana ishođene i građevinske dozvole i uskoro se očekuje početak radova. Na Odluku o odabiru izvođača radova na dionici CS Konjuša - Topola uložena je žalba i žalbeni je postupak u tijeku.

U Hrvatskim vodama ističu da su pokrenuli i drugi postupak javne nabave radova u sklopu projekta modernizacije savskih nasipa za dionice Topola - Županja u Vukovarsko-srijemskoj županiji i dionice Slavonski Brod - Dubočac i Dubočac - Lužani u Brodsko-posavskoj županiji. Ukupna duljina navedenih dionica je oko 38,45 kilometara, a procijenjena vrijednost nabave oko 64,65 milijuna kuna. Lokacijske dozvole su izdane i očekuju se zasebne građevinske dozvole za pojedine dionice. U tijeku je postupak pregleda i ocjene dostavljenih ponuda i ako ne bude uložena žalba na odabir izvođača, ugovori za izvođenje radova mogli bi biti potpisani do kraja godine.

- Tijekom studenoga 2018. godine u planu je objava trećeg postupka javne nabave, za dionice Grad Županja, Županja - Štitar, Babina Greda - Slavonski Šamac, Babina Greda, Slavonski Šamac, Slavonski Brod zapad i Pričac - Orubica, ukupne procijenjene vrijednosti nabave od 53,11 milijuna kuna. Potpisivanje ugovora i početak radova očekuje se u 2019. godini. Objava četvrtog postupka javne nabave planirana je za ožujak sljedeće godine, za dionice Slavonski Šamac - Jaruge, Dolina - Mačkovac - Nova Gradiška, Svilaj - Bicko Selo, UPOV Slavonski Brod, Lužani - Pričac i Davor ukupne procijenjene vrijednosti nabave od 47,59 milijuna kuna.

 

Izvor: Glas Slavonije