Djelatnici TD Komunalac u subotu 7. ožujka 2015. kreću s podjelom kanti za biorazgradivi otpad na području Mjesnog odbora „Dr. Ante Starčević“ . Riječ je o pilot projektu kojim će se građanima najvećeg gradskog mjesnog odbora omogućiti odvojeno prikupljanje ove vrste otpada. Kante za odlaganje biorazgradivog otpada djelatnici TD Komunalac će podijeliti u jednom danu i to u vremenu od 7;00 do 15;00 sati, a raspored odvoza biorazgradivog otpada bit će objavljen naknadno.

Glavni cilj novih zakonskih okvira po pitanju gospodarenja otpadom i zaštite okoliša je smanjiti količinu komunalnog otpada u gradovima i općinama, te istovremeno povećati količinu korisnog otpada. Da je Slavonski Brod u tom smislu na dobrom putu potvrđuje i podatak o smanjenju količine komunalnog otpada za 13.000 tona u posljednjih šest godina, odnosno za oko 35 posto. (Autor/foto: Grad Slavonski Brod)