Na tiskovnoj konferenciji koja je danas održana u prostorijama Opće bolnice „Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu predstavljene su novosti o projektu „Kraći put do zdravlja" koji je Bolnica, uz pomoć županijske razvojne agencije CTR, prijavila Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije sa željom unapređenja infrastrukture, opremanja bolnice te provođenja edukativnih aktivnosti.

Projekt financira Europska unija putem Europskog fonda za regionalni razvoj a ukupno je vrijedan 39.848.422,66 kuna od čega je iznos bespovratnih sredstava čak 39.833.422,66 kuna.

Po riječima ravnatelj slavonskobrodske Bolnice dr. Josipa Samardžića Bolnica ima veliku ulogu u razvoju Brodsko-posavske županije kao jedan od čimbenika sigurnosti građana i centra zdravstvene skrbi. Zbrinjavanje pacijenata kroz Dnevne bolnice i Dnevne kirurgije podrazumijeva određeni zahvat ili pretragu gdje pacijent boravi u bolnici samo dio dana.

Rezultat toga su brojne koristi za pacijenta u odnosu na klasičnu hospitalizaciju, kao i veća učinkovitost i racionalnost zdravstvene skrbi. S obzirom na dosadašnji neadekvatan prostor i opremljenost dnevnih bonlica i kirurgija , ulaganje u zdravstvenu infrastrukturu i opremanje doprinijet će nacionalnom, regionalnom i lokalnom razvoju..

Projekt „Kraći put do zdravlja je u fazi isporuke najmodernije i najkvalitetnije opreme i uređaja koji će pospješiti kvalitetu zdravstvene usluge ali i skratiti boravak pacijenata na odjelima.

Pri planiranju ovog Projekta vodilo se računa o više faktora; od ustrojavanja dnevnih bolnica i kirurgija obnavljanju i nabavci kvalitetne opreme, ali i o energetskoj učinkovitosti, jer je u sklopu Projekta planirana i izgradnja fotonaponske stanice koja bi smanjila troškove potrošnje električne energije.

Kakao se moglo čuti na današnjoj tiskovnoj konferenciji, od 2016. godine potpisano je 62 ugovora za nabavku opreme vrijedne 31 milijun kuna. Do sada je u brodsku Bolnicu isporučeno opreme i materijala u vrijednosti od 12 milijuna kuna a do 22. travnja ove godine očekuje se isporuka cjelokupne opreme uključujući i operacijsku salu vrijednu 6 milijuna kuna.

Osim za opremanje dnevnih bolnica i dnevnih kirurgija u sklopu Projekta planira se i rekonstrukcija dijela prostora Opće bolnice „Dr. Josip Benčević" u Slavonskom Brodu, promicanje ravnopravnosti spolova kao i osiguravanje veće pristupačnosti osoba s invaliditetom.

Zamjenik župana Damir Mirković koji je današnjoj tiskovnoj konferenciji nazočio u ime osnivača Bolnice – Brodsko-posavske županije pohvalio je napredak projekta rekavši kako je intencija Županije osigurati jednaku zdravstvenu skrb za sve dijelove Županije podjednako, te da je ovo tek jedan od niza aktivnosti koje provodimo na unapređenju zdravstvene usluge. Mirković je rekao kako se sada otvaraju nove mogućnosti za nova ulaganja i unapređenje zdravstva općenito.

Pored Bolnice u Slavonskom Brodu gdje već provodimo niz vrijednih projekata Brodsko-posavska županija priprema i niz drugih aktivnosti na području primarne zdravstvene zaštite, pa je tako, na ovoj razini, prijavila projekt Primarne zdravstvene zaštite kroz koji će se obnoviti i opremiti domovi zdravlja u Županiji, a u sklopu Doma zdravlja u Slavonskom Brodu izgraditi nova zgrada pedijatrije. Niz je i drugih projekata poput SIMED - centra Zavoda za hitnu medicinu, a uskoro očekujemo i potpisivanje Ugovora za izradu projektne dokumentacije za izgradnju zgrade onkologije i mikrobiologije vrijedne 20 milijuna kuna. U ovoj godini planira se i adaptacija zgrade pedijatrije u Bolnici Nova Gradiška kao i adaptacija odjela traumatologije u brodskoj Bolnici.- rekao je danas Mirković predstavnicima medija

Šef brodske Kirurgije dr. Boris Hrečkovski kazao je kako je ovo veliki iskorak u unapređenju efikasnosti i poboljšanju zdravstvene usluge brodske Bolnice kojoj kotiraju i pacijenti iz drugih županija, pa i susjednih država. Sustav dnevne kirurgije i dnevne bolnice značit će poboljšanje i efikasnost, bolju organizaciju te komunikaciju i interakciju s pacijentima, a nastavno na to i manje liste čekanja. S projektima poput ovog kao i drugim aktivnostima, težimo postati najbolja Bolnica u Hrvatskoj – zaključio j dr. Hrečkovski.