Još prije nekoliko tjedan otpočeli su radovi na izgradnji kružnog toka u naselju Andrije Hebranga. Trenutno se odrađuju radovi  u sklopu prve faze realizacije projekta. U pitanju su zemljani radovi, skidanje humusa, organiziranje radnih platoa i iskop građevine jame za upornjake.

"Paralelno s time izvode se radovi na regulaciji vodotoka, jer je doticaj uvijek nepredvidiv i može imati bitno štetno djelovanje na radove temeljenja budućeg objekta", ističe Tamara Pajić, glasnogovornica Hrvatskih cesta.

Projekt je vrijedan 12 milijuna kuna, izvođači radova su Osijek koteks i Feliks regulacija, a projekt bi trebao biti gotov kroz 9 mjeseci.

Foto: Nikola Knežević