Državna uprava Brodsko-posavske županije raspisao je natječaj za zapošljavanje pripravnika (stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa).  Popis radnih mjesta i uvjete natječaja možete vidjeti na linkovima ispod:

1. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO, OBNOVU I STAMBENO ZBRINJAVANJE (1)

3. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA GOSPODARSTVO (1)

4. VIŠI UPRAVNI REFERENT / VIŠA UPRAVNA REFERENTICA ZA GOSPODARSTVO (2)

5. ADMINISTRATIVNI REFERENT / ADMINISTRATIVNA REFERENTICA (3)

6. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE (1)

7. ADMINISTRATIVNI REFERENT / ADMINISTRATIVNA REFERENTICA (3)

8. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA RAD, ZDRAVSTVO, ZAŠTITU ŽRTAVA I SUDIONIKA RATA I ZAŠTITU CIV. ŽRTAVA IZ DOMOV. RATA (2)

9. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (1)

10. VIŠI UPRAVNI REFERENT / VIŠA UPRAVNA REFERENTICA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (1)

11. UPRAVNI REFERENT / UPRAVNA REFERENTICA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (1)

12. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA OSOBNA STANJA GRAĐANA (1)

13. INFORMATIČKI SURADNIK / INFORMATIČKA SURADNICA (1)

14. ADMINISTRATIVNI REFERENT / ADMINISTRATIVNA REFERENTICA ZA POSLOVE PISARNICE (2)

15. ADMINISTRATIVNI REFERENT / ADMINISTRATIVNA REFERENTICA ZA ARHIVU (1)

16. SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT / SAMOSTALNA UPRAVNA REFERENTICA ZA GOSPODARSTVO (1)

17. VIŠI UPRAVNI REFERENT / VIŠA UPRAVNA REFERENTICA ZA OBNOVU, OBRT I STAMBENO ZBRINJAVANJE (1)

18. NAUTIČAR / NAUTIČARKA II. VRSTE (1)

19. VIŠI UPRAVNI REFERENT / VIŠA UPRAVNA REFERENTICA ZA HRVATSKE BRANITELJE IZ DOMOVINSKOG RATA I ČLANOVE NJIHOVIH OBITELJI (1)

20. ADMINISTRATIVNI REFERENT / ADMINISTRATIVNA REFERENTICA (2)

ADMINISTRATIVNI REFERENT / ADMINISTRATIVNA REFERENTICA (2)

JAVNI POZIV (2)