U sklopu ovogodišnjih ulaganja u izgradnju i modernizaciju cesta na području grada Slavonskog Broda dovršeni su radovi na asfaltiranju prometnice u Ulici Leopolda Mandića čime se završava postupak modernizacije kolnika u istoj.

Osim toga, uskoro se kreće i s radovima u Ulici Marinci te u Ulici Petra Zoranića.