Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi provela je kontrolu i vrednovanje kvalitete i uspješnosti rada u 26 hrvatskih bolnica te napravila rang ljestvicu najuspješnijih bolnica u Hrvatskoj.

Među 20 najboljih bolnica u Hrvatskoj našle su se i Opća bolnica dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu te Opća županijska bolnica u Požegi, piše Glas Slavonije.

Istraživanje na temelju audita obavila je Agencija za kvalitetu i akreditaciju u zdravstvu i socijalnoj skrbi. Auditi su provedeni u 28 akutnih bolničkih zdravstvenih ustanova u razdoblju od prosinca 2016. do prosinca 2017. godine. U svim bolnicama ocjenjivala se kvaliteta medicinske skrbi kod tri dijagnoze i to kod akutnog infarkta miokarda, moždanog udara te propisane antimikrobne profilakse. Agencija je bila zadužena za ostvarenje pokazatelja DLI5, dok je Ministarstvo zdravstva bilo nositelj aktivnosti, a Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje partner. Metoda vanjske procjene kvalitete prema unaprijed odabranom predmetu audita prvi je put obavljena u hrvatskim bolnicama i to s ciljem da pridonese poboljšanju kvalitete zdravstvene zaštite, sigurnosti pacijenta te uspostavljanju sustava rangiranja bolničkih zdravstvenih ustanova prema uspješnosti.Na prvom mjestu kao najbolja bolnica našao se Klinički bolnički centar Rijeka, dok je na drugom mjestu KBC Sestre Milosrdnice. Iako je istraživanje provedeno na 28 ustanova, KBC Osijek nije se našao ni među 20 najboljih.Kod ocjenjivanja kvalitete medicinske skrbi kod akutnog infarkta miokarda ocjenjivali su se pokazatelji kao što je bolnička smrtnost od infarkta miokarda unutar 30 dana od prijma u bolnicu, potom stopa ponovnog prijma u bolnicu unutar 30 dana od otpusta, prosječna duljina hospitalizacije, postotak pacijenata kojima je propisana terapija aspirina pri otpustu, postotak pacijenata za koje je procijenjen indeks komorbiditeta, postotak pacijenata koji su iz bolnice otpušteni u ustanovu za rehabilitaciju i postotak pacijenata za koje je u medicinskoj dokumentaciji upisano vrijeme prijma. Za moždani udar ocjenjivana je također standardizirana bolnička smrtnost od moždanog udara unutar 30 dana od prijma u bolnicu, stopa ponovnog prijma u bolnicu unutar 30 dana od otpusta, prosječna duljina hospitalizacije, postotak pacijenata kojima je administrirana indicirana antikoagulantna terapija, postotak pacijenata kojima je unutar tri sata od dolaska u bolnicu načinjen CT, ili MR, postotak pacijenata kojima procijenjen indeks kliničkog stanja te postotak pacijenata koji su iz bolnice otpušteni u ustanovu za rehabilitaciju, kao i postotak onih za koje je u medicinskoj dokumentaciji upisano vrijeme prijma. Za antimikrobnu profilaksu u kirurgiji ocjenjivani su pokazatelji kao postotak pacijenata koji su primili antibiotik te dozu i način primjene, kao i vrijeme početka i završetka davanja antibiotika sukladno smjernici. Za ostale pokazatelje ocjenjivane su stope dnevne kirurgije i to katarakta, tonzilektomija, vaginalna kiretaža, artroskopija koljena, carski rez i stopa ponovnog prijma zbog carskog reza. Tako su se kod pružanja medicinske skrbi kod akutnog infarkta najboljim pokazli KBC Zagreb i KBC Split, dok je vukovarska bolnica na petom mjestu, a na šestom bolnica u Slavonskom Brodu. Kod skrbi u slučaju moždanog udara najbolja je Opća bolnica Šibensko-kninske županije, a slijede ju KBC Sestre milosrdnice i zagrebačko Rebro, dok je na petom mjestu požeška bolnica, a vukovarska na osmom. U slučaju antimikrobna profilaksa najbolja skrb pruža se u bolnici u Dubrovniku, na drugom mjestu je Vukovar, na šestom bolnica u Slavonskom Brodu, a na devetom požeška bolnica.

Ravnatelj Opće bolnice dr. Josip Benčević u Slavonskom Brodu, prim.dr.sc. Josip Samardžić, iznimno je ponosan na uspjeh svoje bolnice koja se našla na desetom mjestu ljestvice najboljih hrvatskih bolnica, ali i među šest najboljih u slučaju infarkta i kod antimikrobne profilakse. "Na ovakvim rezultatima zahvaljujem brodskom kadru. Naša bolnica ima iste probleme kao i sve ustanove u Hrvatskoj, ali u ovom trenutku imamo 230 liječnika. Iako su neki iskusni kolege otišli, broj liječnika nam ne opada, jer je fluktuacija ljudi velika. Sada gradimo priču s mladim ljudima i nadamo se da ćemo ih i zadržati, a time i visoku kvalitetu usluga", komentirao je prim.dr.sc. Josip Samardžić.

Izvor: Glas Slavonije