Ovih dana se među korisnicima Brod-plinove usluge toplinarstva poput munje proširila vijest kako je jedan korisnik pobijedio Brod-plin i osportio fiksni trošak koji se za stan od 65 kvarsta kreće oko 200 kn mjesečno (uključujući PDV). Doista, dana 20. rujna 2016. godine na Županijskom sudu u Slavonskom Brodu donesena je presuda po predmetu broj: Gž-670/15-2, u kojoj je sudac Edo Švigir presudio da ukoliko potrošač u svom stanu ima radijatore koje ne koristi (0 impulsa), bez isporuke toplinske energije ne može biti osnov za obračun fiksnog troška, odnosno snage pa se tužiteljevo potraživanje ukazuje neosnovanim. Pošto je ova presuda pravomoćna, mogla bi izazvati lančanu rekaciju korisnika koji napokon imaju jednu presudu na koju se mogu pozivati ukoliko žele osporiti fiksni trošak koji Brod-plin naplaćuje svojim korisnicima usluge toplinarstva. 

 Nadalje, u pravomoćnoj presudi piše i sljedeće: "Naime, prema Tužiteljevoj Odluci o raspodjeli i načinu obračuna troškova isporučene toplinske energije za Naselje A. Hebrang u Slavosnkom Brodu od 3. veljače 2009. godine. (Dalje: Odluka) veličine za izračun koje se koriste "za raspodjelu i obračun troškova za isporučenu toplinsku energiju za grijanje prostora", odnosno Pravilniku o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju ("Narodne novine 139/08, dalje: Pravilnik), ovise upravo o "isporučenoj toplinskoj energiji" pa pretpostavku za izračun predstavlja činjenica isporučene toplinske energije, a ne obračun snage - fiksni trošak kao ukupno instaliranoj snazi radijatora u stanu tuženika kako smatra tužitelj, a ni površina stana, odnosno drugi elementi veličine za izračun iz Odluke i Pravilnika".

Zamolili smo i Upravu Brod plina da prokomentira cijeli slučaj, ali i najava svoj sljedeći potez ukoliko zaredaju presude poput ove. Njihov odgovor prenosimo u cijelosti:

Dana 18.11.2016.godine zaprimili smo Vaš upit vezano za Presudu Županijskog suda u Slavonskom Brodu Gž-670/15-2 od 20.rujna 2016.godine, te Vam na isti odgovaramo kako slijedi.
Pravilnikom o načinu raspodjele i obračunu troškova za isporučenu toplinsku energiju propisani su modeli raspodjele i obračuna troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije krajnjim kupcima toplinske energije. Također je propisano da se ukupni troškovi toplinske energije sastoje od troškova za isporučenu toplinsku energiju na zajedničkom mjerilu toplinske energije (kalorimetru) i troškova priključne snage (fiksni trošak). Iz toga je jasno razvidno da je krajnji kupac toplinske energije u obvezi plaćanja fiksnog troška bez obzira na potrošnju impulsa sa razdjelnika topline. Naposljetku, prema Zakonu o tržištu toplinske energije u obvezi plaćanja fiksnog troška je i onaj korisnik koji se izdvojio iz toplinskog sustava a nema radijatora ni razdjelnika u svome stanu ili poslovnom prostoru.
Vezano za gore navedenu presudu možemo reći da za istog korisnika po istom osnovu ali za drugo utuženo razdoblje postoje i presude Županijskog suda u Slavonskom Brodu broj Gž-49/2016-2 i Gž-167/2016-2 kojima je presuđeno da je potraživanje Brod-plina osnovano. Sukladno tome, a u svezi sporne presude, Brod-plin d.o.o. će dalje iskoristiti pravne lijekove koji su zakonom propisani.
Brod-plin d.o.o.

Kao što možemo vidjeti postoje različite pravomoćne presude za istog korisnika, ali za različita obračunska razdoblja. Hoće li ova presuda biti prvi vijesnik proljeća za kućne proračune ili "prva lasta koja ne čini proljeće" ostaje za vidjeti, a svakom korisniku usluga toplinarstva ostavljamo na izbor hoće li nastaviti plaćati fiksni trošak, ali svakako morate voditi računa o tome da suci Županijskog suda mogu donijeti različite presude, od kojih vam ona nepovoljna po vas može prouzročiti nove troškove.