Vizualno označavanje hrvatskih proizvoda znakovima kvalitete osmišljen je iz želje da se uspostavi vizualni kod i prepoznatljivost vrhunskih hrvatskih proizvoda i usluga na domaćem i stranom tržištu. Primjena znakova kvalitete osigurati će preduvjete za povećanje prihoda od prodaje, izvoza i ukupne konkurentnosti i posljedično, doprinijeti stvaranju hrvatskog identiteta na globalnom tržištu.
Prihvatljive aktivnosti (znakovi) i pužatelji usluge

Kvaliteta proizvoda je osnovna pretpostavka konkurentnosti na tržištu ali i prepoznatljivosti i njegovanja obilježja tradicijske odnosno umjetničke kulture, a u tom smislu razne pogodnosti i prestiž nositeljima takvih znakova. Pojam znakovi kvalitete po ovom natječaju odnosi se na znakove: „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, „Tradicijski obrt“ i „Umjetnički obrt“. Za ishođenje ovih znakova kvalitete prihvatljivi pružatelji usluge su Hrvatska gospodarska komora i Hrvatska obrtnička komora.

Prihvatljivi prijavitelji su pravne ili fizičke osobe koje su mikro, mali ili srednji poduzetnici. Bespovratna sredstva će se putem ovog natječaja dodjeljivati u obliku vaučera. Iznos vaučera ne može biti viši od 75.000 HRK uz intenzitet potpore od 100% prihvatljivih troškova. Prijavom na projekt moguće je tražiti izdavanje vaučera za ishođenje više znakova kvalitete, ali samo kod jednog pružatelja usluga.

Prijave se zaprimaju do 29. lipnja 2020. godine ili do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

Više o natječaju pročitajte OVDJE.