Nakon što je predstavljeno idejno rješenje za novi stadion na Savi, udruga brodskih vandala „Kravaten-Vandal“ predstavila je svoje rješenje za nagrđivanje još neizrađenog stadiona. U idejnom rješenju stoji da će 20% stolica na domaćoj i 18% sjedalica na gostujućoj tribini biti uništeno već u prvom nogometnom kolu, a za naslove grafita se pozivaju svi vandali na javnu raspravu. Tako je jedan od ponuđenih grafita antologijski „Kad se šola rakije narolja onda šolja radi što ga volja“, a tu su i klasični „Kinezi marš u Japan“, te stilistički iscrtane genitalije.
Vandali se pozivaju da svoje prijedloge dostave na zidovima i klupama širom Slavonskog Broda.

Pijana Čaplja

Vijesti koje su objavljene u rubrici Pijana Čaplja su izmišljene s ciljem stvaranja satiričko-humorističnog sadržaja i ne treba ih shvaćati ozbiljno. Svaka sličnost sa stvarnim osobama, pojavama ili institucijama je slučajna, a osobe iz javnog života mogu se pojavljivati samo kao akteri izmišljenih događaja. Njihovi stavovi, radnje, događaji vezani uz njih kao njihove izjave koje se citiraju u tekst